SRS

Disclosure

Referentie Jaarverslag 2018

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2018

  

1. Organizational profile

  

102-1

Name of the organization

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

102-2

Activities, brands, products, and services

2.4 Organisatieprofiel p.15
4.2 BOM Ecosysteemontwikkeling - p.94
4.3 BOM Foreign Investments - p.100
4.4 BOM International Trade - p.103
4.5 BOM Brabant ventures - p.106
4.6 BOM Renewable Energy - p.112
4.6 BOM Product Development - p.115

102-3

Location of the organization's headquarters

Goirleseweg 15, 5026PB, Tilburg (3.4 Jaarrekening - p.39)

102-4

Number of countries operating

2.4 Organisatieprofiel - p.15

102-5

Nature of ownership and legal form

2.4 Organisatieprofiel - p.15

102-6

Markets served

2.2 Missie en strategie - p.9
3.4 Jaarrekening (Activiteiten) - p.38
4.3 BOM Foreign Investments - p.100
4.4 BOM International Trade - p.103
4.5 BOM Brabant ventures - p.106
4.6 BOM Renewable Energy - p.112
4.6 BOM Product Development - p.115

102-7

Scale of the reporting organization

2.6 Toelichting op het jaarverslag (reikwijdte) - p.29
3.4 Jaarrekening (Groepsverhoudingen) p.39

102-8

Information on employees and other workers

2.3 Organisatie en medewerkers - p.12/13

102-9

Supply chain

2.4 Bedrijfsvoering (Rol in de keten) - p.16

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

Geen significante wijzigingen in 2018

102-11

Precautionary Principle or approach

2.4 Bedrijfsvoering (Managementaanpak) - p.17
2.4 Bedrijfsvoering (Risicomanagement) - p.17-19
2.4 Bedrijfsvoering (Duurzame BOM) - p.20

102-12

External initiatives

2.6 Toelichtig op het Jaarverslag (Stakeholders en dialoog) - p.27
4.2 BOM Ecosysteemontwikkeling - p.94
4.3 BOM Foreign Investments - p.100
4.4 BOM International Trade - p.103
4.5 BOM Brabant ventures - p.106
4.6 BOM Renewable Energy - p.112

102-13

Memberships of associations

4.2 BOM Ecosysteemontwikkeling - p.94
4.3 BOM Foreign Investments - p.100
4.4 BOM International Trade - p.103
4.5 BOM Brabant ventures - p.106
4.6 BOM Renewable Energy - p.112

2. Strategy

  

102-14

Statement from senior decision-maker

1.1 Voorwoord Raad van Bestuur p.2

3. Ethics and integrity

  

102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

2.2 Missie en strategie - p. 9
2.5 Corporate Governance - p.22

4. Governance

  

102-18

Governance structure

2.4 Bedrijfsvoering (Rollen / verantwoordelijkheden intern BOM) - p.16
2.5 Corporate Governance - p 22
Bijlage 3 Personalia - p.122

5. Stakeholder Engagement

  

102-40

List of stakeholder groups

2.6 Toelichtig op het Jaarverslag (Stakeholders en dialoog) - p.27

102-41

Collective bargaining agreements

2.5 Corporate governance - p.22

102-42

Identifying and selecting stakeholders

2.6 Toelichtig op het Jaarverslag (Stakeholders en dialoog) - p.27

102-43

Approach to stakeholder engagement

2.6 Toelichtig op het Jaarverslag (Stakeholders en dialoog) - p.27

102-44

Key topics and concerns raised

2.6 Toelichtig op het Jaarverslag (Materiële onderwerpen) - p.26
Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's 2018 - p.119

6. Reporting practice

  

102-45

Entities included in the consolidated financial statements


3.4 Jaarrekening (Groepsverhoudingen) p.39

102-46

Defining report content and topic Boundaries

2.6 Toelichting op het Jaarverslag (Rapportagegrondslagen, reikwijdte en controle) - p.29

102-47

List of material topics

2.6 Toelichtig op het Jaarverslag (Materiële onderwerpen) - p.26

102-48

Restatements of information

2.6 Toelichtig op het Jaarverslag (Materiële onderwerpen) - p.26
3.4 Jaarrekening (Vergelijkende cijfers) - p.41

102-49

Changes in reporting

2.6 Toelichting op het Jaarverslag (Rapportagegrondslagen, reikwijdte en controle) - p.29
3.4 Jaarrekening (Algemene grondslagen) - p.35

102-50

Reporting period

2.6 Toelichting op het Jaarverslag (Rapportagegrondslagen, reikwijdte en controle) - p.29

102-51

Date of most recent report

17 mei 2018

102-52

Reporting cycle

2.4 bedrijfsvoering (Managementaanpak) - p 17
2.6 Toelichting op het Jaarverslag (Rapportagegrondslagen, reikwijdte en controle) - p.29

102-53

Contact point for questions regarding the report

2.6 Toelichting op het Jaarverslag (Scope) - p.26

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

2.6 Toelichting op het Jaarverslag (Rapportagegrondslagen, reikwijdte en controle) - p.29

102-55

GRI content index

Bijlage 6 GRI SRS Content Index p.126

102-56

External assurance

2.6 Toelichting op het Jaarverslag (Rapportagegrondslagen, reikwijdte en controle) - p.29
3.11 Overige gegevens (Controleverklaring accountant) - p.86