2018

2017

 

   

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

191.349

186.922

Verkoop resultaat materiële vaste activa

-

-11.500

 

191.349

175.422