De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2018

2017

 

   

Huisvestingskosten

70.662

82.844

Marketing en communicatie

498.781

380.405

Kantoorkosten

43.352

42.325

Algemene kosten

1.077.869

1.211.014

Projectkosten

2.810

-

Doorbelaste overheadkosten

-3.872.791

-3.550.251

 

-2.179.317

-1.833.663