Concessies, vergunningen en intellectueel eigendom
 

Licenties

Totaal 2018

 

   

Aanschafwaarde per 1 januari

3.000.000

3.000.000

Impairment per 1 januari

-3.000.000

-3.000.000

Boekwaarde per 1 januari

-

-

   

Desinvestering ivm beëindiging programma

-3.000.000

-3.000.000

Afschrijving desinvestering ivm beëindiging programma

3.000.000

3.000.000

 

-

-

   

Aanschafwaarde 31 december

-

-

Impairment 31 december

-

-

Boekwaarde per 31 december

-

-

De onderneming heeft in 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Holst Centre te Eindhoven. De overeenkomst behelst een niet exclusief licentierecht op een octrooiportefeuille van het Holst Centre met een verkrijgingsprijs van € 3.000.000. Doelstelling van de samenwerking is om deze licenties ter beschikking te stellen aan MKB-bedrijven in Noord-Brabant. Voor de financiering hiervan heeft BOM Holding B.V. een subsidie ontvangen in de vorm van een renteloze lening van de Provincie Noord-Brabant voor hetzelfde bedrag.

In 2014 heeft een impairment plaatsgevonden op de licenties voor een bedrag ter hoogte van de verkrijgingsprijs. Als gevolg hiervan heeft in datzelfde jaar op de lening van de Provincie eveneens een impairment plaatsgevonden van € 3.000.000. In 2018 is het programma Holst beëindigd.