31-12-2018

31-12-2017

   

     

Bedrijfsterreinen

  

551.765

551.765

Bedrijfsgebouwen

  

3.664.086

3.831.034

Andere vaste bedrijfsmiddelen

  

525.593

764.900

   

4.741.444

5.147.698

 

Bedrijfsterreinen

Bedrijfsgebouwen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal 2018

 

     

Aanschafwaarde per 1 januari

551.765

4.787.718

1.189.772

6.529.255

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

-

-956.685

-424.872

-1.381.557

Boekwaarde per 1 januari

551.765

3.831.034

764.900

5.147.698

     

Investeringen

-

-

8.803

8.803

Desinvesteringen

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-166.948

-248.110

-415.058

Afschrijving desinvestering

-

-

-

-

 

-

-166.948

-239.307

-406.255

     

Aanschafwaarde per 31 december

551.765

4.787.718

1.198.575

6.538.059

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

-

-1.123.633

-672.983

-1.796.615

Boekwaarde per 31 december

551.765

3.664.086

525.593

4.741.444

     

Afschrijvingspercentages

0%

2,5%-10%

10%-50%