De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2018

2017

 

   

Salarissen

6.021.706

6.500.610

Inleenkrachten

927.337

1.412.426

Overige personeelskosten

564.512

561.254

Gesubsidieerde eigen uren BOM

-156.881

-203.879

 

7.356.674

8.270.412

   

Sociale lasten

832.635

855.660

Pensioenlasten

652.801

741.864

 

8.842.109

9.867.936

In de vergelijkende cijfers 2017 zijn voor een half jaar de kosten van OLSP Holding meegenomen (€ 1.420.118).

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens van kracht. Deze wet is van toepassing op de bezoldiging van beide bestuurders en de toezichthouders van BOM Holding B.V. De kosten van de bestuurders zijn gerubriceerd onder de personeelskosten. De kosten voor de commissarissen zijn gerubriceerd onder de post advieskosten.

Leidinggevende topfunctionarissen

  

(in euro's)

Dhr. J. Pelle

 
   

Functie:

Algemeen Directeur

 

Duur dienstverband 2018

1/1 - 31/12

 

Omvang dienstverband in FTE

1

 

Gewezen topfunctionaris

Nee

 

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

 
   

Bezoldiging:

2018

2017

Beloning

162.423

163.262

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn ¹

25.519

25.358

Totale bezoldiging

187.942

188.620

Toepasselijk WNT-maximum

189.000

181.000

   
   

(in euro's)

Dhr. M. van Meurs

 
   

Functie:

Financieel en Operationeel Directeur

 

Duur dienstverband 2018

1/1 - 31/12

 

Omvang dienstverband in FTE

1

 

Gewezen topfunctionaris

Nee

 

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

 
   

Bezoldiging:

2018

2017

Beloning

136.529

131.737

Belastbare onkostenvergoedingen

924

264

Beloningen betaalbaar op termijn ¹

16.409

20.757

Totale bezoldiging

153.862

152.758

Toepasselijk WNT-maximum

189.000

181.000

   

¹ betreft de pensioenpremie welke voor rekening van de werkgever komt

  

Toezichthoudende topfunctionarissen

  

(in euro's)

Dhr. R.G.M. Penning de Vries

Dhr. J.H.M. Dröge

   

Functie:

Voorzitter RvC

Lid RvC

Duur lidmaatschap in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging:

  

Beloning

21.175

18.150

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn ¹

-

-

Totale bezoldiging

21.175

18.150

Toepasselijk WNT-maximum

34.304

22.869

   

(in euro's)

Dhr. G.H. Hoefsloot

Dhr. R.A.M. Slaats

   

Functie:

Lid RvC

Lid RvC

Duur lidmaatschap in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging:

  

Beloning

18.150

18.150

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn ¹

-

-

Totale bezoldiging

18.150

18.150

Toepasselijk WNT-maximum

22.869

22.869

   

(in euro's)

Mw. N. Mac Gillavry

 
   

Functie:

Lid RvC

 

Duur lidmaatschap in 2018

1/1 - 31/12

 

Bezoldiging:

  

Beloning

18.150

 

Belastbare onkostenvergoedingen

-

 

Beloningen betaalbaar op termijn ¹

-

 

Totale bezoldiging

18.150

 

Toepasselijk WNT-maximum

22.869

 

Zowel de totale bezoldiging als het toepasselijk WNT maximum wordt hier weergegeven inclusief BTW.

Personeelsbezetting

Het aantal FTE’s bedraagt ultimo 2018 75,5 (2017: 74 - exclusief OLSP Holding).