2018

2017

 

   

Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen

166.948

160.875

Afschrijving machines en installaties

-

66.755

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

248.110

298.230

Verkoop resultaat materiële vaste activa

-

-11.500

 

415.058

514.360