De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2018

2017

 

   

Huisvestingskosten

136.884

3.201.930

Exploitatie- en machinekosten

-

248.807

Marketing en communicatie

741.805

649.395

Kantoorkosten

54.193

68.728

Algemene kosten

3.053.417

2.288.665

Projectkosten

142.773

340.383

Mutatie terugbetalingsverplichting subsidieverstrekkers

701.565

889.671

Dekking fondskosten

-4.464.668

-4.371.639

 

365.970

3.315.941

In de vergelijkende cijfers 2017 zijn voor een half jaar de kosten van OLSP Holding meegenomen (€ 3.543.763). In deze specificatie zitten deze kosten als volgt verdeeld: € 2.968.076 in huisvestingskosten, € 248.807 in de exploitatie- en machinekosten, € 97.984 in marketing en communicatiekosten, € 17.828 in kantoorkosten en € 211.068 in algemene kosten.

De post Dekking fondskosten dekt, naast de overige bedrijfskosten, ook de personeelskosten, de afschrijvingen, de rentebaten&-lasten en het aandeel in resultaat overige participaties.

Dekking fondskosten
 

2018

2017

 

   

Biobased Brabant Fonds

-41.965

-130.192

Breedbandfonds Brabant

-27.222

-23.585

Capital II

-109.833

-120.367

Energiefonds Brabant

-855.156

-949.196

Innovatiefonds Brabant

-3.047.071

-3.179.748

Life Sciences & Health Fund

-76.345

-52.718

Spin-off Fonds Brabant

-307.075

118.033

Technostarters Spin-Off Fonds

-

-33.867

 

-4.464.668

-4.371.639

Toelichting dekking fondskosten

Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van kosten voor het beheer, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.