Het Innovatieprogramma Agrofood, dat samen met de provincie en vier andere partijen wordt uitgevoerd, kreeg in 2018 een nieuwe impuls door een aangescherpte focus op High Tech en Agrofood. Hiervoor is - samen met deze partners - een nieuwe programmaspecificatie geschreven die uitmondde in enkele nieuwe projecten op het gebied van precisielandbouw en smart farming.

We noemen hier ook graag het initiatief om samen met de andere ROM’s in Nederland - en met de mede door de BOM geïnitieerde Stichting Tegen Verspilling – een op ketens gericht programma te ontwikkelen voor het optimaliseren van voedselwaarde creatie en het tegengaan van verspilling.