Life Sciences & Health

In het kader van het Europese Boost4Health project, waarin Brabant met acht andere Life Sciences en MedTech hubs in Europa samenwerkt, reikten we 25 vouchers uit aan Life Sciences en MedTech bedrijven in Brabant.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Agrofood

Het Innovatieprogramma Agrofood, dat samen met de provincie en vier andere partijen wordt uitgevoerd, kreeg in 2018 een nieuwe impuls door een aangescherpte focus op High Tech en Agrofood.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Circulaire economie

Op de High Tech Campus in Eindhoven ging het project eXentr officieel van start.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

BOM-brede proposities en externe partnerships

Binnen de BOM en met externe partners heeft Ecosysteemontwikkeling hard gewerkt aan het opstellen van proposities waarbij alle teams van de BOM en Triple Helix-partners betrokken zijn.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Belangrijkste ontwikkelingen

In 2018 hebben we onze visie op ecosysteemontwikkeling verder aangescherpt.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Vooruitzichten 2019

Behalve de doorwerking van digitalisering en verduurzaming in onze programma’s en projecten willen we de volgende aandachtspunten voor 2019 aanstippen:

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

BOM Foreign Investments

Met een centrale ligging in een van de grootste markten ter wereld en met  een toeleveringsindustrie en kenniseconomie van wereldklasse, is Brabant een aantrekkelijke locatie voor veel buitenlandse bedrijven.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Resultaten 2018

Indien de resultaten over 2018 worden gespiegeld aan de ambities uit het meerjarenplan, kunnen we spreken van een uitstekend jaar voor Brabant.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Jaar in het kort

Door proactieve en gerichte acquisitie in een aantal focuslanden zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, India, China, Japan en Taiwan zien we het aandeel projecten in portefeuille sterk toenemen.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Belangrijkste ontwikkelingen

Het investeringsklimaat in Europa blijft onder druk staan. Politieke ontwikkelingen, zoals de Brexit en het protectionisme van de Amerikaanse regering, zorgen voor aanhoudende onzekerheid in de markt.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag