Organisatie

In het meerjarenplan hebben we ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Om de gewenste impact voor Brabant te kunnen realiseren, willen we de wendbaarheid en slagkracht van onze teams en onze medewerkers vergroten.

Lees verder

Medewerkers

De missie waar de BOM voor staat en het speelveld waarin onze medewerkers werkzaam zijn, vragen om een brede mix van relevante kennis en competenties. De BOM voert daarom een actief beleid voor talentontwikkeling.

Lees verder

Inzetbaarheid en gezondheid

Ons personeelsbeleid houdt rekening met de inzet van medewerkers van diverse leeftijden. De behoeften van medewerkers kunnen namelijk verschillen afhankelijk van de fase in hun carrière.

Lees verder