2019

 

2018

  

      

Subsidiebijdrage

 

78.801

 

63.434

 

Managementvergoedingen en overige inkomsten

 

56.172

 

74.787

 

Som der bedrijfsopbrengsten

  

134.973

 

138.220

      

Personeelskosten

(24)

2.282.656

 

2.121.368

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(25)

153.495

 

191.349

 

Financiële baten en lasten

 

2.342

 

4.819

 

Overige bedrijfskosten

(26)

-2.303.520

 

-2.179.317

 

Som der bedrijfslasten

  

134.973

 

138.220

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-

 

-

      

Resultaat deelneming / participaties

(27)

 

24.197

 

-271.080

      

Resultaat

  

24.197

 

-271.080