Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappij
 

31-12-2019

31-12-2018

 

   
   

Lening PNB inzake SOFB

1.379.438

1.821.813

Lening BOM Bedrijfslocaties B.V.

186.668

50.000

 

1.566.106

1.871.813

22.1 Lening PNB inzake SOFB

In 2019 is het verloop als volgt:

 

2019

2018

 

   

Saldo per 1 januari

1.821.813

3.233.407

Aflossingen

-272.794

-2.414.893

Dekking fondskosten

-110.044

-307.075

Dekking participatieresultaten

-101.960

1.251.793

Rente

42.423

58.582

Saldo per 31 december

1.379.438

1.821.813

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 9.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld).

22.2 Lening BOM Holding inzake BOM Bedrijfslocaties BV

In 2019 is het verloop als volgt:

 

2019

2018

 

   

Saldo per 1 januari

50.000

-

Verstrekkingen

200.000

50.000

Dekking fondskosten

-63.332

-

Saldo per 31 december

186.668

50.000

Dit betreft een lening van Bedrijfslocaties met betrekking tot het project ROW.