31-12-2019

31-12-2018

 

   

Overige effecten

169.841

370.401

 

169.841

370.401

Overige effecten

In 2019 is het verloop als volgt:

 

2019

2018

 

   

Stand per 1 januari

370.401

1.330.714

Waardeverandering gedurende boekjaar

-200.560

-960.313

Stand per 31 december

169.841

370.401

Betreft aandelen Aduro Biotech Inc. De aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde per 31 december 2019 (€ 210.142 waardedaling) waarbij rekening is gehouden met de dollarkoers per 31 december 2019 (€ 9.582 koerswinst).