2019

2018

 

   

Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen

166.948

166.948

Afschrijving machines en installaties

-

-

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

210.935

248.110

Verkoop resultaat materiële vaste activa

-

-

 

377.883

415.058