Binnen de kaders van het meerjarenplan stellen we - samen met beide opdrachtgevers - elk jaar de ambities, doelstellingen en KPI’s vast. Gedurende het kalenderjaar monitoren we op kwartaalbasis de voortgang van de KPI’s en daarmee ook van de materiële onderwerpen. Dat doen we zowel intern als extern met de toezichthouder en onze stakeholders (de Provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat). Daarbij gaan we na hoe de voortgang is op de financiële en niet-financiële resultaten (zowel kwantitatief als kwalitatief) zich ontwikkelen, welke maatregelen nodig zijn om eventueel bij te sturen en wat we kunnen leren voor de toekomst. Zo brengen we leerervaringen, trends en ontwikkelingen in kaart. Daarmee kunnen we zowel in het lopende kalenderjaar als in de volgende kalenderjaren eventuele beleidsaanpassingen voorbereiden.

Binnen onze besturingsfilosofie dragen alle teams een gedeelde verantwoordelijkheid voor de resultaten op de verschillende materiële onderwerpen. Het leadershipteam kent een collectieve verantwoordelijkheid en speelt hierin een coördinerende rol.