Voor de uitvoering van haar dienstverlening zet de BOM publieke middelen in. Juist binnen dit publieke kader zien wij een professionele vormgeving van de verhoudingen tussen bestuur, toezichthouders, aandeelhouders en overige belanghebbenden als een belangrijke randvoorwaarde. De BOM hanteert daarom de in de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code’) opgenomen bestpractice bepalingen als leidraad voor goed ondernemingsbestuur.

Goed ondernemingsbestuur vraagt om structureel onderhoud waarbij formele procedures en bestaande, interne reglementen periodiek worden geëvalueerd en - indien nodig - herzien. Hieronder geven we inzicht in de toepassing van de algemene principes en de belangrijkste wijzigingen, dan wel afwijkingen in 2019.