De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2018

2017

 

   

Salarissen

1.184.377

1.073.046

Inleenkrachten

346.471

51.015

Overige personeelskosten

246.808

208.348

Gesubsidieerde eigen uren BOM

-21.719

-

 

1.755.937

1.332.409

   

Sociale lasten

208.659

190.833

Pensioenlasten

156.773

163.588

 

2.121.368

1.686.831