Leaseverplichtingen

De groep is leaseverplichtingen aangegaan voor personenauto’s. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 29.517 (2017: € 31.272). De gemiddelde looptijd van de verplichtingen bedraagt 14 maanden (2017: 14 maanden).

Investeringsverplichtingen

De vennootschap heeft ultimo 2018 nog investeringsverplichtingen van € 52,3 miljoen uit hoofde van nog te betalen overige aandelenparticipaties / leningen u/g (2017: € 42,0 miljoen).