31-12-2018

31-12-2017

 

   

Overige effecten

370.401

1.330.714

 

370.401

1.330.714

Overige effecten

In 2018 is het verloop als volgt:

 

2018

2017

 

   

Stand per 1 januari

1.330.714

2.307.546

Waardeverandering gedurende boekjaar

-960.313

-976.832

Stand per 31 december

370.401

1.330.714

Betreft aandelen Aduro Biotech Inc. In 2018 zijn er aandelen Aduro overgedragen met een boekwaarde van € 322.031 De resterende aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde per 31 december 2018 (€ 681.875 waardedaling) waarbij rekening is gehouden met de dollarkoers per 31 december 2018 (€ 43.593 koerswinst).