(11) Kortlopende schulden

In 2018 is het verloop als volgt:

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

De groep is leaseverplichtingen aangegaan voor personenauto’s. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 29.517 (2017: € 31.272). De gemiddelde looptijd van de verplichtingen bedraagt 14 maanden (2017: 14 maanden).

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Gebeurtenissen na balansdatum

In maart hebben aandeelhouders van de participatie Innecs B.V. vastgesteld dat aanvullende financiering noodzakelijk was voor de continuïteit van de onderneming.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Resultaatbestemming 2018

Het negatieve resultaat over 2018 wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag