In opdracht van de provincie hebben we een veelomvattend programma ‘Smart Data’ opgeleverd. Dit programma kan zijn uitwerking hebben in alle Brabantse topclusters. Twee projecten kunnen in 2019 van start: een consortium rondom het onderwerp ‘Digitale Fabriek’ en het zogeheten Data Value Center. Het laatstgenoemde project, dat in uitvoering wordt gebracht met een zevental partners waaronder JADS en TNO, heeft als doel om het mkb de komende jaren te faciliteren bij het gebruik en het delen van data.

Daarnaast ging eind 2018 de Brainport Industries Campus open. Inmiddels hebben de eerste bedrijven zich op de BIC gevestigd. Ook vond in 2018 de aftrap plaats van het innovatieprogramma met verschillende fieldlabs, dat dankzij provinciale steun en procesregie vanuit de BOM tot stand kwam. Dankzij dit programma kan de ontwikkeling en adoptie van nieuwe (technologische en sociale) innovaties op en rondom de BIC worden gefaciliteerd en versneld.

In 2018 is bovendien een start gemaakt met de verbinding van BIC met andere Smart Industry-initiatieven in Zuid-Nederland. Dit gebeurt via de door het ministerie van EZK (in het kader van het MKB Actieplan) ge-co-financierde Smart Industry Hub Zuid, waarvan de BOM de coördinatie voert. Het doel van de hub is om zoveel mogelijk mkb-bedrijven te verbinden met de Smart Industry (en Smart Maintenance) fieldlabs in de regio. Ook worden verbindingen gelegd met complementaire fieldlabs in de rest van Nederland. Eind 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners getekend.