Jaarverslag 2019

(17) Financiële vaste activa

De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:

Lees verder
Jaarverslag 2019

(18) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder
Jaarverslag 2019

(19) Gestort en opgevraagd kapitaal

Het gestort en opgevraagd kapitaal bestaat uit 73.250 aandelen met een nominale waarde van € 0,01.

Lees verder
Jaarverslag 2019

(20) Agioreserve

De inbreng van de aandelen van BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Business Development & Foreign Investments B.V. in 2013, alsmede BOM Capital I (aandeel provincie Noord-Brabant) in BOM Holding B.V. is als een agiostorting aangemerkt.

Lees verder
Jaarverslag 2019

(21) Algemene reserve

Om een gelijkwaardig inzicht te geven in de investeringskostprijs van de investeringen zijn vanaf jaarrekening 2019 investeringsbijdragen van MSD in BOM Capital II B.V. niet meer in mindering gebracht op de kostprijs van de investering.

Lees verder
Jaarverslag 2019

(22) Langlopende schulden

In 2019 is het verloop als volgt:

Lees verder
Jaarverslag 2019

(23) Kortlopende schulden

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

Lees verder